top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverMoens Accountancy

Vlaams beschermingsmechanisme

Na de corona hinderpremie en de corona compensatiepremie heeft de Vlaamse Overheid een nieuwe steunmaatregel uitgewerkt: het Vlaams beschermingsmechanisme. Het betreft een variabele premie van 7,5% van de omzet van de maanden augustus en september 2019.

Hieronder vatten we samen wie recht heeft op deze bijkomende steunmaatregel en hoe die aangevraagd kan worden.Voor wie?

Alle ondernemingen met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die in de periode van 1 augustus tot 30 september (opnieuw) verplicht werden om de deuren te sluiten.


OF voldoen aan volgende voorwaarden:


1. Een omzetdaling van ten minste 60% in de periode 1 augustus tot 30 september 2020 tegenover diezelfde periode vorig jaar. Daarbij moet aangetoond worden dat de omzetdaling te wijten is aan de getroffen veiligheidsmaatregelen. Voor startende ondernemingen mag de omzet vergeleken worden met die uit het financieel plan.

2. De onderneming moet onder het toepassingsgebied van de corona hinderpremie of corona compensatiepremie vallen. Het is hierbij geen vereiste dat de premie aangevraagd moet zijn.


Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bedraagt 7,5% van de omzet (exclusief btw) die in de maanden augustus en september 2019 gerealiseerd werd, met een maximum van 15.000,00€ per onderneming.

Zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen hadden tussen 6.996,89€ en 13.993,78€ en als loontrekkende niet meer dan 80% tewerkgesteld zijn, komen in aanmerking voor de helft van de premie.


Beperking: voor ondernemingen die exploitant zijn van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden verbruikt of van een traiteurszaak die regelmatig cateringdiensten verricht bedraagt de subsidie eveneens 7,5% van de omzet, maar is die beperkt tot 3.000,00€. Indien zij gebruik maken van een witte kassa geldt deze beperking niet.


Waar aan te vragen?

De aanvraag moet online ingediend worden uiterlijk 15 november 2020 via de website www.vlaio.be

22 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page