top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverMoens Accountancy

Verhoogde investeringsaftrek voor 2020

De Federale Overheid heeft beslist om de investeringsaftrek voor bepaalde investeringen te verhogen naar 25%. Dit om te vermijden dat ondernemingen gedurende de huidige gezondheidscrisis investeringen zouden uitstellen. Concreet wil dit zeggen dat van deze investeringen 25% van de aanschafwaarde extra in mindering kan worden gebracht van de belastbare winst. Het gaat hierbij om investeringen gedaan tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020.Wie komt in aanmerking?

De verhoogde investeringsaftrek kan genoten worden door zowel eenmanszaken als kleine vennootschappen. Een kleine vennootschap overschrijdt niet meer dan één van volgende criteria: *Jaargemiddelde personeelsbestand: 50 werknemers *Jaaromzet: 9.000.000,00€ *Balanstotaal: 4.500.000,00€


Welke investeringen zijn mogelijk?

Investeringen in materiële en immateriële vaste activa die in nieuwe staat worden verkregen of tot stand gebracht. Ze moeten in België gebruikt worden voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid. Zoals hierboven reeds gemeld geldt de verhoogde investeringsaftrek van 25% enkel voor investeringen gedaan tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. Er zijn ook een aantal investeringen uitgesloten, waaronder de aanschaf van personenwagens.


Percentages?

Voor de eenmalige investeringsaftrek lag het standaardpercentage tot nu toe op 8%. Dat werd reeds verhoogd voor investeringen die gedaan werden tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019 naar 20%. Door de huidige gezondheidscrisis is dat percentage nu nog verder opgetrokken tot 25%.


Overdraagbaarheid?

Indien er in het jaar van de investering niet genoeg winst is om de investeringsaftrek te genieten, kan deze worden overgedragen naar het eerstvolgende boekjaar. Voor de investeringen die gedaan werden in 2019 en overgedragen werden naar 2020 is nog een bijkomend uitstel verleend. Wegens de gezondheidscrisis is het immers mogelijk dat de omzet in 2020 sterk gedaald is. Daarom werd beslist dat de investeringsaftrek nog een tweede keer kan worden overgedragen naar 2021.


Conclusie?

Ondanks deze crisis kan het fiscaal toch interessant zijn om te investeren. Op een investering die u dit jaar nog doet kan u een investeringsaftrek van 25% genieten. Volgend jaar zal dezelfde investering slechts een investeringsaftrek van 8% kunnen genieten. Mocht u hierover vragen hebben, of mocht u investeringsplannen hebben, neem gerust contact op. Samen bekijken we uw specifieke situatie en adviseren u graag.

19 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page